EN

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Οι Υδραυλικοί Ανελκυστήρες λέγονται «υδραυλικοί» λόγω του ότι χρησιμοποιείται η δύναμη του εμβόλου προκειμένου να ανυψωθεί ο θάλαμος ή το στηθαίο. Ένας Υδραυλικός Ανελκυστήρας αποτελείται από 5 βασικά μέρη. Τη μονάδα ισχύος, που είναι η Δεξαμενή του λαδιού μαζί με τον Κινητήρα, το σύστημα ‘Εμβόλου-Βάκτρου, τον Θάλαμο, όπου επιβαίνουν τα Άτομα ή το Φορτίο, το Σασί, που περιλαμβάνει την σιδηροκατασκευή της υποστήριξης του Θαλάμου καθώς και όλες τις στηρίξεις των Οδηγών και των παρελκόμενών τους και το Ηλεκτρικό Σύστημα καθοδήγησης ή αλλιώς Ηλεκτρικός (και πλέον Ηλεκτρονικός) Πίνακας με όλες τις γραμμές που ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτόν, από τις φάσεις της ΔΕΗ μέχρι τα υποσυστήματα τροφοδοσίας των επιμέρους μελών του Ανελκυστήρα. 

 
Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την Εγκατάσταση, Συντήρηση, Αναβάθμιση ή και Επιδιόρθωση όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων που υπάγονται στην κατασκευή του Υδραυλικού Ανελκυστήρα. Ιδιαίτερα στον τομέα των Υδραυλικών συστημάτων Ανελκυστήρα, η είκοσι ετών περίπου συνεργασία με την Βιομηχανία Παραγωγής Ανελκυστήρων KLEEMANN HELLAS, εγγυάται επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει με τις καλύτερες προϋποθέσεις επιδιόρθωσης. Υπάρχει πλήρης κάλυψη σε όλη την γκάμα των ανταλλακτικών καθώς και σε επίπεδο άμεσης δημιουργίας συνιστωσών που δεν υπάρχουν στο εμπόριο.

-    Μονάδα Ισχύος
Η Μονάδα Ισχύος είναι το αίτιο παραγωγής της κίνησης του Ανελκυστήρα καθώς περιλαμβάνει τον Κινητήρα, το Δοχείο λαδιού, την αντλία και το μπλοκ βαλβίδων.-    Κινητήρας
Ο Κινητήρας είναι ασύγχρονος, τριών φάσεων, χρησιμοποιεί τάση Vκινητήρα=380 Volt και συχνότητα 50 Hz, μιας και αυτή είναι η βασική συχνότητα του Ηλεκτρικού Ρεύματος κατά τα Ελληνικά δεδομένα. Η ροπή εκκίνησης είναι διπλάσια από την Ονομαστική και η συνδεσμολογία για Κινητήρες ισχύος μέχρι 8.5 kW, είναι σε Τρίγωνο ενώ μεγαλύτερης ισχύος, είναι σε Αστέρο-Τρίγωνο. Ο Κινητήρας είναι εμβαπτισμένος μέσα στο λάδι του Δοχείου και έτσι επιτυγχάνεται, όχι μόνο επαρκής λίπανση του αλλά και σημαντικότατος περιορισμός  των θορύβων που προκύπτουν λόγω της περιστροφικής κίνησης του Ρότορα και των ταλαντώσεων που αυτή προκαλεί. Στην εξωτερική απόληξη του Εμβαπτισμένου Κινητήρα είναι προσαρμοσμένος ο στρόφαλος, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα στροβιλισμού του λαδιού και να επιτυγχάνεται ομαλότερο σταμάτημα κατά την Άνοδο ή και την Κάθοδο.
Ο Κινητήρας μπορεί να αποσπαστεί εύκολα από το σύστημα Δοχείο και να επανατοποθετηθεί. Όλοι οι Κινητήρες είναι πιστοποιημένοι με την σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποιήσεων (CE marking).

 


-    Δοχείο Λαδιού
Συνήθως, το υλικό κατασκευής του είναι χάλυβας και για λόγους μείωσης των    ταλαντώσεων, στα σημεία όπου ενώνονται οι συνιστώσες-φύλλα, υπάρχουν ενισχυμένες αναδιπλώσεις ή κάμψεις. Έτσι επιτυγχάνεται η δραματική μείωση των τιμών των αρμονικών συχνοτήτων και αποφεύγεται ο συντονισμός. 
Στο Δοχείο πάνω υπάρχει ένδειξη για την στάθμη του λαδιού μέσα.
Στο κατώτατο σημείο του πυθμένα του Δοχείου, υπάρχει ένας Κρουνός που κατά την διάρκεια της συντηρήσεως δίνει τη δυνατότητα για εκκένωση λαδιού και
ταυτόχρονα απομάκρυνση νερού που τυχόν βρίσκεται στο δοχείο.
Όταν το έμβολο βρίσκεται σε πλήρη εκτόνωση, δηλαδή όταν ο Θάλαμος βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του κτιρίου, η στάθμη του λαδιού καλύπτει πάντοτε το σύστημα Αντλίας-Κινητήρα. Εφόσον εξέχει κάποιο μέρος του συστήματος εκτός του λαδιού, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί η απαιτούμενη ποσότητα λαδιού. Η παρουσία λαδιού στο σύστημα ευνοεί την απορρόφηση ήχων και συντελεί στην ψύξη του συστήματος, πράγμα θεμιτό, ειδικά όταν το σύστημα βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. Πάνω από το καπάκι του Δοχείου βρίσκονται ειδικά Μπουάτ-κουτιά, τα οποία περιέχουν τις Ηλεκτρικές Συνδέσεις με το υπόλοιπο σύστημα. 
 -    Αντλία
Η Αντλία είναι κατασκευασμένη από τρεις κοχλίες, έναν κεντρικό και δύο περιφερειακούς. Η μετάδοση κίνησης από τον άξονα του κινητήρα γίνεται κατευθείαν στον κεντρικό κοχλία από τον οποίο παίρνουν κίνηση και οι δύο περιφερειακοί . Ο άξονας του κεντρικού κοχλία φέρει ρουλεμάν στο ένα άκρο και το άλλο συνδέεται σταθερά με σφήνα με τον άξονα του φλατζωτού κινητήρα.
Η αντλία είναι εφοδιασμένη στην εισαγωγή του λαδιού, με κατάλληλο Φίλτρο για προστασία της από ρινίσματα η διάφορα σωματίδια σκόνης. Υπάρχει Σιγαστήρας που χρησιμεύει για την απόσβεση των μεταφερομένων παλμών της αντλίας από το δοχείο στο Φρεάτιο και συνεπώς και στον θάλαμο μέσω του σωλήνα τροφοδοσίας λαδιού. Ο σιγαστήρας τοποθετείται σε σειρά με τον σωλήνα τροφοδοσίας και η λειτουργία του βασίζεται στην απότομη αλλαγή των συνθηκών ροής του λαδιού. Το λάδι εισερχόμενο στον σιγαστήρα έχει μια σταθερή ταχύτητα με διακυμάνσεις (παλμούς) όπως αυτές παράγονται από την αντλία.
Περνώντας μέσα από τον σιγαστήρα με την μεγάλη επιφάνεια διατομής, η ταχύτητα ροής πέφτει απότομα και δημιουργούνται στροβιλισμοί με κρούση στα τοιχώματα. Στη συνέχεια το λάδι φτάνει στο στόμιο εξόδου από τον σιγαστήρα με μικρή διατομή και εξαναγκάζεται να αποκτήσει πάλι την ίδια ταχύτητά, όπως αυτή της εισόδου στον σιγαστήρα. Με την αναγκαστική αυτή πορεία δημιουργείται ριζική αλλαγή στην κίνηση του λαδιού με αποτέλεσμα την σχεδόν πλήρη απόσβεση μεταφοράς παλμών.

-    Σιγαστήρας
Ο Σωλήνας της Τροφοδοσίας του λαδιού μπορεί εξαιτίας των ταλαντώσεων και της αλλαγής φοράς του ρευστού μέσα του, να δημιουργήσει ενοχλητικούς θορύβους στο Φρεάτιο και κατ’επέκταση μέσα στον Θάλαμο . Για αυτό το λόγο τοποθετείται ο Σιγαστήρας στην προέκταση του Σωλήνα Τροφοδοσίας, ώστε να περιοριστούν οι θόρυβοι. Η λειτουργία του Σιγαστήρα βασίζεται στην απότομη αλλαγή των συνθηκών Ροής του λαδιού. Το λάδι εισερχόμενο στον Σιγαστήρα έχει μια σταθερή Ταχύτητα με διακυμάνσεις (παλμούς) όπως αυτές παράγονται από την Αντλία. Περνώντας μέσα από τον Σιγαστήρα με την μεγάλη επιφάνεια διατομής, η Ταχύτητα Ροής πέφτει απότομα και δημιουργούνται στροβιλισμοί με κρούση στα τοιχώματα. Στη συνέχεια το λάδι φτάνει στο Στόμιο Εξόδου από τον Σιγαστήρα με μικρή διατομή και εξαναγκάζεται να αποκτήσει πάλι την ίδια ταχύτητά, όπως αυτή της εισόδου στον Σιγαστήρα. Με την αναγκαστική αυτή πορεία δημιουργείται ριζική αλλαγή στην κίνηση του λαδιού με αποτέλεσμα την σχεδόν πλήρη απόσβεση μεταφοράς Παλμών.

-    Μπλοκ Βαλβίδων
Το Μπλοκ των Βαλβίδων βρίσκεται πάνω στο καπάκι του Δοχείου και συνδέεται με το υπόλοιπο Σύστημα Ισχύος καθώς επίσης και το Σύστημα του Εμβόλου Βάκτρου μέσω του Ελαστικού Σωλήνα διοχέτευσης λαδιού. Ο ρόλος του Μπλοκ είναι να μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα παραμετροποίησης του ελέγχου συμπεριφοράς του Υδραυλικού Ανελκυστήρα. Αποτελείται από 4 πηνία και τις Βαλβίδες Μέγιστης Πιέσεως, Χειροκίνητου κατεβάσματος, By-pass, Αντεπιστροφής, Μικρής και Μεγάλης ταχύτητας Ανόδου, Μικρής ταχύτητας Ανόδου και Χαλάρωσης Συρματοσχοίνων. Στα πλαίσια της δυνατότητας παραμετροποίησης που προσφέρει το Μπλοκ, ρυθμίζεται με απλούστατο τρόπο, διαθέτει αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Πιλότων κα Εισόδου Εξόδου, καταστέλλει τις τυρβώδεις Ροές και παρέχει χειροκίνητο κατέβασμα επανερχόμενο αυτόματα. Τα πηνία που διαθέτει είναι διαρκούς χρήσεως και η ανάγνωση της πίεσης γίνεται μέσω του Μανόμετρου που βρίσκεται σε εμφανές σημείο του Μπλοκ. Η επιλογή του Μπλοκ Βαλβίδων μπορεί να συζητηθεί μεταξύ της εταιρίας και των υπευθύνων του κτιρίου είτε αυτό είναι Οικοδομή, είτε Μονοκατοικία είτε οποιοδήποτε κτίριο Υπηρεσίας, Δημόσιας και μη. Όλα τα Μπλοκ είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιήσεων και από τον αντίστοιχο Ελληνικό Οργανισμό ΕΛΟΤ.

 -    Σύστημα Εμβόλου-Βάκτρου
Το Σύστημα Εμβόλου-Βάκτρου είναι φτιαγμένο από χάλυβα, ενισχυμένο στο εσωτερικό του για να αντέχει στην πίεση του λαδιού καθώς επίσης και στις καταπονήσεις που δέχεται κατά την λειτουργία. Η εξωτερική επιφάνεια του Βάκτρου έχει λειανθεί με τις κατάλληλες μηχανές Honing έτσι ώστε να ευνοείται η λειτουργία των στεγανοποιητικών  στοιχείων, της Ξύστρας , της Τσιμούχας και των Κουζινέτων και να μειώνονται οι Τριβές μεταξύ Σωλήνα και Βάκτρου στο ελάχιστο. Τα Έμβολα που τοποθετούμε είναι Έμβολα KLEEMANN με τις προδιαγραφές που ορίζει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο και την σφραγίδα ασφαλείας,  CE marking. Στο σημείο τροφοδοσίας του Εμβόλου, δηλαδή στην είσοδο-έξοδο λαδιού, υπάρχει η ειδική Βαλβίδα Ασφαλείας (ή αλλιώς Υδραυλική Αρπάγη) που κλείνει την έξοδο του λαδιού σε περίπτωση υπερτάχυνσης του Θαλάμου κατά την κάθοδο. Υπάρχει επιλογή ανάλογα με τις προδιαγραφές του Φρεατίου για το είδος του Συστήματος Εμβόλου-Βάκτρου. Το Σύστημα μπορεί να είναι κανονικό, διαιρούμενο ή τηλεσκοπικό. Σε πολλές περιπτώσεις όπου είναι αδύνατο να χωρέσει στο Φρεάτιο από την Είσοδο του Κτιρίου, επιστρατεύεται ειδικός Γερανός, και τοποθετείται από την ταράτσα. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκεί η διαδρομή μέσα στο Φρεάτιο, υπάρχει η εναλλακτική λύση της Γεώτρησης, ώστε μέρος του Σύστηματος  Εμβόλου-Βάκτρου,  να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Η Εταιρία διαθέτει δικό της Ατέρμονα για Γεωτρήσεις.

 

έμβολο-βάκτρο


 

-    Σασί και Σιδηροκατασκευή του Φρέατος
Ο Θάλαμος κινείται μέσα στο Φρεάτιο γλιστρώντας πάνω σε ειδικές ράγες-οδηγούς των οποίων η Βάση μπορεί να ποικίλλει σε πλάτος από 70 έως και 140 χιλιοστά. Οι Οδηγοί αυτοί στερεώνονται στα τοιχώματα του Φρεατίου μέσω των Στηριγμάτων και των Γωνιών, τα οποία υλικά στερεώνονται με Βύσματα στο Μπετόν. Οι προδιαγραφές που οριοθετούν τις αποστάσεις και τις διαστάσεις των μελών αυτών, ακολουθούνται κατά γράμμα μιας και η σιδηροκατασκευή του Φρεατίου αποτελεί το θεμέλιο της Εγκατάστασης και την εγγύηση για λιγότερες Βλάβες μετέπειτα στην χρήση. Το Σασί του Θαλάμου είναι και αυτό μια ελαφρώς πιο περίπλοκη κατασκευή, η οποία αποτελείται από αποσπώμενα κομμάτια τα οποία μοντάρονται επιτόπου. Στις περιπτώσεις της Έμμεσης Ανάρτησης, όπου εκεί  είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση Συρματοσχοίνου, υπάρχει μια επιπλέον Σιδηροκατασκευή, η Βάση της Ανάρτησης, η οποία σταθεροποιείται στο Έδαφος με Βίσματα και ουσιαστικά αποτελεί το σημείο (αν είναι ένα) ή τα σημεία (αν είναι περισσότερα) πάκτωσης. Ακριβώς όταν υπάρχει πρόβλημα χώρου, υπάρχει η επιλογή για Βάση Ανάρτησης Μονού ή Διπλού Σημείου. Τα υλικά της Σιδηροκατασκευής είναι συνήθως μαλακός σίδηρος με εξαιρέσεις διαφόρων συνιστωσών από Αλουμίνιο.  

 

   

 


-    Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας
Η συνιστώσα αυτή του συστήματος είναι ουσιαστικά ο «εγκέφαλος», το μέρος στο οποίο γίνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογισμοί για την λειτουργία. Και στα δυο είδη των Ανελκυστήρων (Υδραυλικοί-Μηχανικοί) έχουν τον ίδιο ρόλο και μάλιστα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα ακόμα και στην κατασκευή τους. Ο Πίνακας λαμβάνει το Τριφασικό Ρεύμα από τον Υποσταθμό της ΔΕΗ και με την λειτουργία των δυο μετασχηματιστών του, διοχετεύει το ρεύμα σε όλο το Σύστημα με τα υποσυστήματά του. Στους Ηλεκτρονικούς Πίνακες Νέου Τύπου, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης INVERTER όπου έτσι επιτυγχάνεται εκτός από ακόμα καλύτερο σταμάτημα και ξεκίνημα, σημαντική βελτίωση του συντελεστή ισχύος της Μηχανής γνωστού και ως «συνημίτονο». Υπάρχουν μοντέλα πιο εξελιγμένα με αναφορά βλαβών και ψηφιακά παραμετροποιήσιμο μενού επιλογών, όπου και πάλι σε κάθε περίπτωση τοποθετείται το καταλληλότερο, με κριτήριο τις προδιαγραφές της Εγκατάστασης ή Αναβάθμισης και την συζήτηση με τον πελάτη. Η Κοινή Υπουργική απόφαση αναφέρει την μετατροπή όλων των Ηλεκτρονικών Πινάκων μιας ταχύτητας σε 2 ταχυτήτων εκτός από τα μοντέλα που αναγκαστικά θα εγκαθιστούν  μονοτάχυτο INVERTER.

 

  

 -    Θάλαμος
Ο Θάλαμος  του Ανελκυστήρα είναι η συνιστώσα του συστήματος του Ανελκυστήρα, Υδραυλικού ή Μηχανικού, όπου επιβαίνουν τα Άτομα ή μεταφέρεται το Φορτίο. Είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπει κάποιος από έναν Ανελκυστήρα καθώς επίσης και αυτό που χρησιμοποιεί ο καθένας για να πάει στον όροφο που θέλει. Η κατασκευή του είναι κλειστό Κουβούκλιο όπου αποκόπτεται έτσι η επαφή με κάποιο άλλο μέρος του Συστήματος και δημιουργηθεί ατύχημα. Το Κουβούκλιο αερίζεται επαρκώς και δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος έλλειψης αέρα μέσα σε αυτό. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως Σίδηρος και σε αρκετές περιπτώσεις Αλουμίνιο. Στους Θαλάμους Προσώπων, υπάρχει εσωτερική επένδυση προκειμένου να υπάρχει καλαισθησία και ζεστό περιβάλλον για αυτούς που επιβαίνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα επενδύσεων που μπορούν εφαρμοστούν στο εσωτερικό ανάλογα με το γούστο, και φυσικά, το κόστος. Στου Θαλάμους Νέου Τύπου είναι υποχρεωτική η Εγκατάσταση Αυτόματων Πόρτων (BAS). Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την Αυτόματη Πόρτα της επιλογής του. Δυνατότητα επιλογής δίνεται και στην Εγκατάσταση Μπουτονιέρας μέσα στο Θάλαμο, δηλαδή την Κονσόλα με τις επιλογές των ορόφων. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση πάσης φύσεως Θαλάμου, από Γυάλινου ή Πανοραμικού μέχρι και Θαλάμου Ασθενοφόρου Ανελκυστήρα ή και Θάλαμο Πυροσβεστών. Ενδεικτικά υπάρχουν κάποια μοντέλα στο παράρτημα του Δείγματα Αισθητικής Θαλάμων που μπορεί κάποιος να δει και να πάρει μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Κάθε μοντέλο μπορεί να συζητηθεί και να παραμετροποιηθεί αναλόγως με την βούληση του πελάτη.

 

  

 
top
Κατεβάστε την εικόνα σε μεγάλη ανάλυση