EN

Εγκατάσταση, Συντήρηση, Αναβάθμιση & Επιδιόρθωση


 

Κάθε σύστημα Ανελκυστήρα μετά την Εγκατάσταση, είτε αυτό είναι για την εξυπηρέτηση Ατόμων είτε για τη μεταφορά Φορτίων, πρέπει να συντηρείται με την συχνότητα που ορίζει ο Νόμος. Λόγω των πολλών Παλαιού Τύπου Ανελκυστήρων, είναι πλέον αναγκαία η αντικατάσταση πολλών μελών των συστημάτων αυτών με καινούργιας τεχνολογίας συνιστώσες, όπως Πίνακα, Μηχανή, Θάλαμο και ότι άλλο προβλέπεται από τον Νόμο. Η Εταιρία μας παρέχει όλες τις αναγραφόμενες υπηρεσίες του τίτλου αυτής της παραγράφου και πάντα σύμφωνα με τα σχετικά καταστατικά για την λειτουργία των Ανελκυστήρων και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (σύμφωνα με την πιο πρόσφατη του 2008). Η Εταιρία, διαθέτει ξεχωριστό Συνεργείο υπεύθυνο για Εγκατάσταση Συστήματος Ανελκυστήρα και ξεχωριστά Συνεργεία για Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις. Με τους Προμηθευτές υπάρχει άριστη συνεργασία με αποτέλεσμα να μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση του Συστήματος στον χρόνο που απαιτείται, χωρίς καθυστερήσεις και με κατανόηση στις ανάγκες των κατοίκων των κτιρίων. Στη δουλειά μας είμαστε επαγγελματίες και από τις πιο εξειδικευμένες Εταιρίες στον κλάδο και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αφήνεται κανένα ίχνος ακαταστασίας μετά την οποιαδήποτε ενέργεια. Το ακολουθούμε σαν στρατηγική γιατί είναι εξίσου σημαντικό με την πραγματική εργασία. Αναλαμβάνουμε πάσης φύσης Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση σε Ανελκυστήρες Ατόμων ή Φορτίων ανεξαρτήτου ορίου Βάρους ή διαστάσεων συστήματος, Υδραυλικού ή Μηχανικού.

 

 

 

- Εγκατάσταση
Οποιοδήποτε είδος Εγκατάστασης Ανελκυστήρα, Υδραυλικού, Συμβατικού ή ΑΜΕΑ, μπορεί να επιτευχθεί με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές λειτουργίας και μεθοδολογίας. Η Εταιρία μας ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των Ανελκυστήρων και της τεχνολογίας που τους περιλαμβάνει, μέσω συνδρομών σε ομίλους με το ίδιο αντικείμενο και σεμιναρίων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο συμβαδίζουμε πάντα με τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ενημέρωση, γιατί τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την Εγκατάσταση είναι πολλά και τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με κατασκευαστικά ζητήματα, προ Εγκαταστάσεως του Ανελκυστήρα. Η 30 ετών εμπειρία στον κλάδο σε συνδυασμό με την διαρκή ενημέρωση από τον κλάδο μας φέρνει σαν Εταιρία, από τις πρώτες στις προτιμήσεις για οποιοδήποτε είδος Ανελκυστήρα, Μηχανικό ή Υδραυλικό, Ατόμων ή Φορτίων.

                

Έτσι, Εγκατάσταση μπορεί να γίνει:

 

 •    Σε καινούργιες οικοδομές ανεξαρτήτου πλήθους ορόφων
 •     Σε παλιές οικοδομές ανεξαρτήτου πλήθους ορόφων
 •     Σε μονοκατοικίες
 •     Σε κτίρια δημοσίων υπηρεσιών (νοσοκομεία, δημαρχεία, γραφεία)
 •     Σε εργοτάξια
 •     Σε εργοστάσια
 •    Σε αποθήκες
 •     Σε μέρη όπου η διαδρομή του Θαλάμου δεν επαρκεί (με γεώτρηση)
 •     Σε μέρη όπου το βάθος φρεατίου δεν επαρκεί (με λύσεις ειδικών μοντέλων ανελκυστήρων)
 •     Σε Γκαράζ
 •     Σε χώρους διασκέδασης, club κτλ
 •    Σε εστιατόρια
 •     Σε εκθεσιακούς χώρους
 •     Σε εξωτερικούς χώρους
 •     Σε μέρη χωρίς φρεάτιο (η εταιρία τοποθετεί Φρεάτιο σιδηροκατασκευής ή αλουμινοκατασκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  Η Εταιρία έχει τον εξοπλισμό και το προσωπικό για πάσης φύσεως Εγκατάσταση για οποιοδήποτε τιμή Φορτίου και προδιαγραφών, Ανάλογα με τις ανάγκες της Εγκατάστασης, γίνεται η μελέτη και προτείνεται άμεσα η Κατασκευή που ταιριάζει περισσότερο στις προδιαγραφές. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα επιλογής για τα βασικά μέρη του Ανελκυστήρα, ενημερώνεται ο πελάτης και τοποθετείται το σύστημα του Ανελκυστήρα που συμφωνείται. Βεβαίως και υπάρχει δυνατότητα επιλογής όσο αφορά την αισθητική του Θαλάμου στο εσωτερικό καθώς και την αισθητική των μπουτονιέρων Ορόφων και εξωτερικών πορτών. Μερικές δυνατότητες αισθητικής τροποποίησης είτε ενός Συστήματος Ανελκυστήρα Ατόμων, είτε Φορτίων  εκτίθενται στο παράρτημα (Δείγματα Αισθητικής Θαλάμων).

 

     Συντήρηση
H Συντήρηση του Συστήματος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την σωστή χωρίς προβλήματα λειτουργία του. Ο Ανελκυστήρας αποτελείται από πολλές συνιστώσες και κυρίως από κινούμενες, όπου αναπτύσσεται έτσι μεγάλη τριβή. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να λιπαίνεται τακτικά μιας και το λάδι που χρησιμοποιείται για την λίπανση της κίνησης του Θαλάμου δεν ανανεώνεται αλλά αντικαθιστάται. Στο παρακάτω κείμενο περιγράφεται ποιές είναι οι ενέργειες που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας Συντήρησης σε ένα οποιοδήποτε Σύστημα Ανελκυστήρα.

 

      

Ο σκοπός των παρακάτω ελέγχων-ενεργειών είναι η διατήρηση του Ανελκυστήρα σε άρτια κατάσταση και η εξακρίβωση πιθανών απορυθμίσεων-δυσλειτουργιών που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποκατάστασή τους.

 

 

 •   Έλεγχος όλων των εξαρτημάτων οπτικά και λειτουργικά,

 

 • Λίπανση όλων των κινητών εξαρτημάτων,
 • Καθαρισμός όλων των χώρων & εξαρτημάτων,
 •  Έλεγχο διαρροών υδραυλικού συστήματος,
 •  Έλεγχος γειώσεως όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων,
 •  Έλεγχος λειτουργίας εξαρτημάτων ασφαλείας,
 •  Έλεγχος διάταξης απεγκλωβισμού θαλάμου.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Θύρες Ορόφων
   
 • Καθαρισμός ηλεκτρικών επαφών θυρών ,
 • Καθαρισμός ηλεκτρικών επαφών μανδάλωσης,
 • Λίπανση μηχανικού μέρους μανδάλωσης,
 • Λίπανση μεντεσέδων θυρών,
 • Ρύθμιση σούστας & ελατηρίου επαναφοράς, θύρας,
 •  Έλεγχος αποτελεσματικής λειτουργίας ηλεκτρικών επαφών θυρών,
 • Με διακοπή στο κύκλωμα ηλεκτρικών επαφών θυρών, η λειτουργία του ανελκυστήρα θα πρέπει να διακόπτετε αυτόματα,
 •  Έλεγχος αποτελεσματικής λειτουργίας μανδάλωσης, η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει μόνο με τη χρήση τριγωνικού κλειδιού ενώ να κλείνει από μόνο της μόνο με τη βοήθεια του ελατηρίου επαναφοράς της θύρας,
 • Με διακοπή στο κύκλωμα μανδάλωσης, η λειτουργία του ανελκυστήρα θα πρέπει να διακόπτετε αυτόματα.
 •  Έλεγχος κατάστασης υαλοπινάκων,
 •  Έλεγχος στιβαρότητας κατασκευής (παραμορφώσεις, διάκενα, στήριξη),
 •  Έλεγχος λειτουργιών κομβιοδόχων,
 •  Έλεγχος πινακίδων.

       

  Φρεάτιο
   
 •  Απομάκρυνση σκουπιδιών και λοιπών εύφλεκτων υλικών (συνήθως συσσωρεύονται στον πυθμένα του φρεατίου),
 •  Έλεγχος συστήματος επικάθησης,
 •  Έλεγχος λειτουργίας κομβιοδόχου πυθμένα,
 •  Έλεγχος φωτισμού φρεατίου,
 •  Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδας θραύσης,
 •  Έλεγχος σωλήνα τροφοδοσίας,
 •  Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,
 •  Έλεγχος στηριγμάτων οδηγών,
 • Καθαρισμός-λίπανση οδηγών,
 •  Έλεγχος-καθαρισμός λεκάνης περισυλλογής υδραυλικού ελαίου (κεφαλή κυλίνδρου)
 •  Έλεγχος στήριξης κυλίνδρου – εμβόλου - τροχαλίας,
 •  Έλεγχος τάνυσης – σφικτήρων – κώνων ανάρτησης συρματόσχοινων,
 •  Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικού-μηχανικού μέρους μηχανισμού αρπάγης,
 • Λίπανση μηχανικού μέρους μηχανισμού αρπάγης,
 •  Έλεγχο ποδιών θαλάμου-θυρών,
 •  Έλεγχο ολισθητήρων πλαισίου ανάρτησης & τροχαλίας,
 •  Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικού-μηχανικού μέρους τερματικών διακοπτών διαδρομής θαλάμου.
   
                 
       
  Μηχανοστάσιο

   

 •  Έλεγχος πρόσβασης στο μηχανοστάσιο,
 •  Έλεγχος ασφάλισης θύρας μηχανοστασίου,
 • Καθαρισμός απομάκρυνση σκουπιδιών και λοιπών εύφλεκτων υλικών μηχανοστασίου,
 •  Έλεγχος ποσότητας-ποιότητας υδραυλικού ελαίου,
 •  Έλεγχος By-Pass, βαλβίδας υψηλής πιέσεως, βαλβίδας χαμηλής πιέσεων, χειραντλίας απεγκλωβισμού, χειροκίνητης βαλβίδας καθόδου, μανόμετρου (καλό είναι το μανόμετρο να είναι κλειστό και να ανοίγει μόνο όταν θέλουμε να ελέγξουμε κάποια λειτουργία),
 •  Έλεγχος λειτουργίας απεγκλωβισμού (λόγω διακοπής τάσης), διόρθωσης,
 •  Έλεγχος συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας,
 •  Έλεγχος προστασίας κινητήρα.

           

        Θάλαμος Θύρες-Θαλάμου

   

 •  Έλεγχος φωτισμού θαλάμου-ασφαλείας,
 •  Έλεγχος λειτουργίας STOP πατώματος (σπαστό),
 •  Έλεγχος υπερφόρτωσης (ηχητική-οπτική), κουδούνι, συσκευή τηλεφώνου, λοιπών εξαρτημάτων κομβιοδόχου,
 •  Έλεγχος λειτουργίας κομβιοδόχου συντηρήσεως (Άνοδος-Κάθοδος-STOP), λοιπών εξαρτημάτων άνωθεν καμπίνας,
 •  Έλεγχος λειτουργίας συσκευής τηλεφώνου-ενδοεπικοινωνίας,
 • Καθαρισμός ηλεκτρικών επαφών θυρών ,
 • Λίπανση μεντεσέδων θυρών,
 •  Έλεγχος αποτελεσματικής λειτουργίας ηλεκτρικών επαφών θυρών,
 • Με διακοπή στο κύκλωμα ηλεκτρικών επαφών θυρών, η λειτουργία του ανελκυστήρα θα πρέπει να διακόπτετε αυτόματα,
 •  Έλεγχος κατάστασης υαλοπινάκων,
 •  Έλεγχος στιβαρότητας κατασκευής (παραμορφώσεις, διάκενα, στήριξη),
 •  Έλεγχος πινακίδας,
 •  Έλεγχος θυρίδας διαφυγής & εξαερισμού θαλάμου.

-         

 

      - Αναβάθμιση
Σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. Φ Α 9.2/Οικ.28425/1245 _ Φ.Ε.Κ. 2604/Β/22.12.2008 & Φ.Ε.Κ. 424/Β/10.03.2009, έχει οριστεί το χρονικό διάστημα εφοδιασμού του Ανελκυστήρα με πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας από διαπιστευμένο φορέα. Το χρονικό διάστημα αυτό διαφέρει ανάλογα με την κατάταξη του συστήματος Ανελκυστήρα που αναφέρεται. Ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας ανεξαρτήτως έτους κατασκευής πρέπει να αναβαθμιστούν μέχρι 31/12/2012. Ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας (άδεια λειτουργίας ή προέγκριση εγκατάστασης) για τους οποίους δεν έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους (νόμιμα εν λειτουργία Ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά την 22/12/1978), οφείλεται να αναβαθμιστούν μέχρι και 31/12/2011. Ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας (άδεια λειτουργίας ή προέγκριση εγκατάστασης) για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους (νόμιμα εν λειτουργία Ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν πριν τις 22/12/1978) έχουν διορία Αναβάθμισης μέχρι τις 31/12/2010.

  

           

Η διαδικασία της Αναβάθμισης ξεκινάει με την ομόφωνη συμφωνία των κατοίκων ενός κτιρίου να ξεκινήσει η διαδικασία. Ο υπεύθυνος διαχειριστής μπορεί να καλέσει έναν Φορέα Ελέγχου της επιλογής του ή συστήνεται από το Γραφείο μας. Ο Ελεγκτής, ο οποίος διαθέτει πιστοποιητικό ελέγχου, επισκέπτεται την Εγκατάσταση του Ανελκυστήρα και μαζί με ένα μέλος του Γραφείου μας, ελέγχει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο σημεία για έλεγχο και συντάσσει ταυτόχρονα την Έκθεση Ελέγχου. Ένα αντίτυπο της Έκθεσης αυτής δίνεται και στον διαχειριστή ή αντιπρόσωπο της οικοδομής ώστε να μπορεί να αρχειοθετηθεί. Το Γραφείο μας παραλαμβάνει και αυτό την Έκθεση αυτή και αφού μελετηθεί, αξιολογείται και μετέπειτα γίνεται Προσφορά στην οικοδομή όσο αφορά το κόστος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Η οικοδομή έχει την δυνατότητα να διαπραγματευθεί και άλλες προσφορές από άλλα Γραφεία. Εφόσον συμφωνηθεί το κόστος της Αναβάθμισης, οι εργασίες ξεκινούν άμεσα. Ο χρόνος τελειοποίησης της διαδικασίας εξαρτάται από το πλήθος των συνιστωσών που πρέπει να αλλάξουν. Συνήθως είναι από 1-2 έως και 5-6 εργάσιμες μέρες. Εφόσον ολοκληρωθεί η εργασία, ο Ελεγκτής επανέρχεται για να ελέγξει ότι η διαδικασία τελέστηκε σωστά, οπότε και δίνεται το πράσινο φως για την λειτουργία. Συνήθως τα πιο βασικά μέρη που χρειάζονται Αναβάθμιση είναι:

 

 •  Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας
 •  Ο Θάλαμος
 •   Η Μηχανή
 •  Η Εξωτερική Ασφάλεια του Θαλάμου (αλλαγή Διαλογέα με Περιοριστή Ταχύτητας)
 •  Οι Ηλεκτρομαγνητικές Κλειδαριές
 •  Η Εσωτερική Ασφάλεια του Θαλάμου (μπαίνουν πορτάκια ή αυτόματα BUS.

  Όπως και στην Εγκατάσταση έτσι και στην Αναβάθμιση υπάρχει δυνατότητα επιλογής όσο αφορά την αισθητική και το design. Μερικές δυνατότητες αισθητικής τροποποίησης είτε ενός Συστήματος Ανελκυστήρα Ατόμων, είτε Φορτίων  εκτίθενται στο παράρτημα (Δείγματα Αισθητικής Θαλάμων).

 Η Εταιρία μας εγγυάται γρήγορη και αποτελεσματική Αναβάθμιση με σεβασμό στην καθημερινότητα των κατοίκων ή παρόντων την στιγμή της εργασίας. Όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας τηρούνται στο έπακρο και πάνω από όλα υπάρχει βαθειά κατανόηση στα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργηθούν από την παύση της λειτουργίας του Ανελκυστήρα κατά την εργασία της Τεχνικής Ομάδας. Μετά την Αναβάθμιση, η Εταιρία εγγυάται πλήρη τεχνική υποστήριξη.

  

 

 

 

 
Κατεβάστε την εικόνα σε μεγάλη ανάλυση