EN

Ανελκυστήρες Έλξης ή Συμβατικοί


Οι Ανελκυστήρες Έλξης λέγονται «Έλξης» λόγω του ότι χρησιμοποιείται η δύναμη της τριβής των Συρματόσχοινων με την Τροχαλία Έλξης προκειμένου να κινηθεί ο θάλαμος ή το στηθαίο. Ένας Ανελκυστήρας Έλξης αποτελείται από 6 βασικά μέρη. Αυτά είναι η Μηχανή που δίνει την κίνηση, ο Θάλαμος, η σιδηροκατασκευή της υποστήριξης του Θαλάμου και οι στηρίξεις των Οδηγών στο Φρεάτιο που μαζί αποτελούν έναν παράγοντα,  το Αντίβαρο, τον Ηλεκτρονικό Πίνακα, που υπάρχει σαν Συνιστώσα και στον Υδραυλικό και τον Περιοριστή Ταχύτητας. Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας περιλαμβάνει την διοχέτευση του Τριφασικού Ρεύματος προς το Μοτέρ Τριών Φάσεων της Μηχανής, καθώς και όλες τις τροφοδοσίες ρεύματος προς τα επί μέρους κυκλώματα. Επίσης περιέχει, όπως και στην περίπτωση του Υδραυλικού, τον Ηλεκτρονικό Εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για την συνολική λειτουργία του Συστήματος Ανελκυστήρα-Αντιβάρου.

 Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την Εγκατάσταση, Συντήρηση, Αναβάθμιση ή και Επιδιόρθωση όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων που υπάγονται στην κατασκευή του Συμβατικού Ανελκυστήρα. Στον τομέα των Συστημάτων Ανελκυστήρα Έλξης, υπάρχει άμεση συνεργασία με τους πρωτοπόρους προμηθευτές μεταξύ των οποίων είναι η KLEEMANNHELLAS, μια συνεργασία που εγγυάται πλήρη κάλυψη όλων των περιπτώσεων Εγκατάστασης, όποιες και να είναι οι συνθήκες του γύρω Περιβάλλοντος.

 

 -     Μηχανή

Η Μηχανή του Μηχανικού Ανελκυστήρα είναι το αίτιο της κίνησης του Θαλάμου και η κίνηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης της Μηχανής με τον Θάλαμο μέσω Συρματόσκοινων. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, είναι Ασύγχρονος Κινητήρας Βραχυκυκλωμένου Κλωβού που τροφοδοτείται με Ρεύμα τριών Φάσεων. Οι συνιστώσες της είναι καταρχήν, η Τροχαλία Κίνησης που μετατρέπει την ηλεκτρική Ενέργεια των Τριών Φάσεων σε Κινητική και μέσω της Τριβής των Καναλιών με τα Συρματόσχοινα, σε Έλξη με αποτέλεσμα την μετακίνηση του Θαλάμου από Στάση σε Στάση. Ο ρόλος του Βολάν, το οποίο είναι το ειδικό Αντίβαρο συνδεδεμένο με τον Άξονα του Μοτέρ, είναι το ομαλό σταμάτημα του Θαλάμου λόγω της Αδρανειακής του Ροπής, που αντιτίθεται στην διεύθυνση της Κινητήριας Ροπής του Άξονα. Σημαντικότατη Συνιστώσα είναι το Φρένο, το οποίο λειτουργεί ηλεκτρομαγνητικά με Τάση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 110 Volt. Το Φρένο αποτελείται από δύο Δαγκάνες που «αγκαλιάζουν» τον Κυλινδρικό Άξονα, φρενάροντάς τον σε περίπτωση που ο Θάλαμος βρεθεί σε Στάση. Ο Μηχανισμός λειτουργίας του είναι τέτοιος που με την αποκοπή του Ρεύματος, αυτός ενεργοποιείται σταματώντας τον Θάλαμο σε κάθε περίπτωση. Η Μηχανή τροφοδοτείται από τον Ηλεκτρονικό Πίνακα και εκεί βρίσκεται ο Μηχανισμός χειρισμού της. Μηχανές διαφορετικών δυνατοτήτων μπορούν να τοποθετηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εγκατάστασης. Η παραγωγή Ισχύος του ποικίλλει από 1, 2 kilowattμέχρι και 25-30 kilowattγια Εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν Ανελκυστήρες πολλών Ατόμων ή μεγάλου Φορτίου.

 

 

    

 

 

-     Περιοριστής Ταχύτητας

Ο Περιοριστής Ταχύτητας ή αλλιώς Ρεγουλατόρος, είναι η μηχανική κατασκευή που ενεργοποιεί την Αρπάγη σε περίπτωση υπερτάχυνσης του Θαλάμου. Ουσιαστικά είναι η συνιστώσα του βασικότερου συστήματος ασφαλείας στον Ανελκυστήρα. Με Συρματόσχοινο μικρής διαμέτρου (4 έως και 8 χιλιοστά) συνδέεται με το Σασί και ακολουθεί μηχανικά την κίνηση του Θαλάμου μεταφράζοντας την Γραμμική Ταχύτητα σε Κυκλική. Εφόσον ξεπεραστεί το προβλεπόμενο όριο της μέγιστης ταχύτητας, μια μηχανική σκανδάλη απελευθερώνεται και φρακάρει τις δυο, ανάλογα με την περίπτωση, Αρπάγες. Στα Υδραυλικά Ασανσέρ Άμεσης Ανάρτησης, δεν χρησιμοποιείται η συσκευή αυτή λόγω του ότι υπάρχει η Βαλβίδα Ασφαλείας. Στα Έμεσσης Ανάρτησης ωστόσο, χρησιμοποιείται  κανονικά. Ο Περιοριστής ταχύτητας συνοδεύεται από τον Τανιστή, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω βάθος του Φρεατίου, κάτω από το Ισόγειο. Ο Τανιστής χρησιμοποιείται για να κρατάει το Συρματόσχοινο τεντωμένο ώστε να μην υπάρχει διαφορά στην απόδοση μετατροπής της Γραμμικής Ταχύτητας σε Κυκλική. Επίσης πρέπει να δύναται Έλξης ικανής να ενεργοποιήσει την Αρπάγη (δύναμη περίπου 100 Newton). Ο Παλαιότερου Τύπου Περιοριστής, λεγόταν Διαλογέας, που πλέον καταργείται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του 2008. Οι νέου τύπου Περιοριστές Ταχύτητας, διαθέτουν στην βασική τροχαλία, κανάλι μικρότερης διαμέτρου προκειμένου να μπορεί να γίνει δοκιμή της τροχοπέδης του συστήματος σε περίπτωση υπερτάχυνσης.   

 

-    Σασί και Σιδηροκατασκευή 

Όπως εξηγείται και στην παράγραφο της Σιδηροκατασκευής σε Υδραυλικό Ανελκυστήρα, ο Θάλαμος κινείται μέσα στο Φρεάτιο γλιστρώντας πάνω σε ειδικές ράγες-οδηγούς των οποίων η Βάση μπορεί να ποικίλλει σε πλάτος από 45 έως και 140 χιλιοστά. Οι διαστάσεις αυτές εφαρμόζονται και στα δυο είδη Ανελκυστήρων. Οι Οδηγοί αυτοί στερεώνονται στα τοιχώματα του Φρεατίου μέσω των Στηριγμάτων και των Γωνιών, τα οποία υλικά στερεώνονται με Βύσματα στον τοίχο του Φρέαρ. Οι προδιαγραφές που οριοθετούν τις αποστάσεις και τις διαστάσεις των μελών αυτών, ακολουθούνται κατά γράμμα μιας και η σιδηροκατασκευή του Φρεατίου αποτελεί το θεμέλιο της Εγκατάστασης και την εγγύηση για λιγότερες Βλάβες μετέπειτα στην χρήση. Το Σασί του Θαλάμου είναι  πιο περίπλοκη κατασκευή, η οποία αποτελείται από αποσπώμενα κομμάτια τα οποία μοντάρονται επιτόπου. Μέρος της συνολικής Σιδηροκατασκευής είναι και η Βάση της Μηχανής, δηλαδή το μέρος όπου εδράζει η Μηχανή στο Μηχανοστάσιο. Συνήθως το σχέδιο αυτής της βάσης ποικίλλει πάντα ανάλογα με τις προδιαγραφές του χώρου. Τα υλικά της Σιδηροκατασκευής είναι συνήθως μαλακός σίδηρος με εξαιρέσεις διαφόρων συνιστωσών από Αλουμίνιο.  

 

   


 

-    Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας

Και στα δυο είδη των Ανελκυστήρων (Υδραυλικοί-Μηχανικοί)οι Ηλεκτρονικοί Πίνακες έχουν τον ίδιο ρόλο και μάλιστα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα ακόμα και στην κατασκευή τους. Ο Πίνακας λαμβάνει το Τριφασικό Ρεύμα από τον Υποσταθμό της ΔΕΗ και με την λειτουργία των δυο μετασχηματιστών του, διοχετεύει το ρεύμα σε όλο το Σύστημα με τα υποσυστήματά του. Στους Ηλεκτρονικούς Πίνακες Νέου Τύπου, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης INVERTER όπου έτσι επιτυγχάνεται εκτός από ακόμα καλύτερο σταμάτημα και ξεκίνημα, σημαντική βελτίωση του συντελεστή ισχύος της Μηχανής γνωστού και ως «συνημίτονο». Υπάρχουν μοντέλα πιο εξελιγμένα με αναφορά βλαβών και ψηφιακά παραμετροποιήσιμο μενού επιλογών, όπου και πάλι σε κάθε περίπτωση τοποθετείται το καταλληλότερο, με κριτήριο τις προδιαγραφές της Εγκατάστασης ή Αναβάθμισης και την συζήτηση με τον πελάτη. Η Κοινή Υπουργική απόφαση αναφέρει την μετατροπή όλων των Ηλεκτρονικών Πινάκων μιας ταχύτητας σε 2 ταχυτήτων εκτός από τα μοντέλα που αναγκαστικά θα εγκαθιστούν  μονοτάχυτο INVERTER

 

   

 

 

-    Το Αντίβαρο

Το Αντίβαρο είναι μια συνιστώσα που υπάρχει μόνον στον Συμβατικό Ανελκυστήρα και ουσιαστικά βοηθάει την κίνηση του Θαλάμου, διευκολύνοντας το έργο της Μηχανής, του να φέρει δηλαδή το Σύστημα σε κίνηση μεταξύ των Στάσεων. Το Αντίβαρο ζυγίζει ένα ποσοστό του βάρους του γεμάτου Θαλάμου και το υλικό κατασκεύης του είναι διαφόρων κραμάτων σίδηρος ή και τσιμέντο. Φυσικά, είναι προσαρτημένο στο πλαίσιο του κινούμενου Σασί, και κινείται σε ξεχωριστούς οδηγούς. Οι Ανελκυστήρες Έλξης Παλαιού Τύπου, χρησιμοποιούν τους λεγόμενους «Συρματοδηγούς» οι οποίοι εφόσον κρίνεται αναγκαία η Αναβάθμιση του Συστήματος, πρέπει να αλλαχθούν με οδηγούς Αντιβάρων 50 χιλιοστών.  

 

-     Θάλαμος

Ο Θάλαμος  του Ανελκυστήρα είναι η συνιστώσα του συστήματος του Ανελκυστήρα, Υδραυλικού ή Μηχανικού, όπου επιβαίνουν τα Άτομα ή μεταφέρεται το Φορτίο. Είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπει κάποιος από έναν Ανελκυστήρα καθώς επίσης και αυτό που χρησιμοποιεί ο καθένας για να πάει στον όροφο που θέλει. Η κατασκευή του είναι κλειστό Κουβούκλιο όπου αποκόπτεται έτσι η επαφή με κάποιο άλλο μέρος του Συστήματος και δημιουργηθεί ατύχημα. Το Κουβούκλιο αερίζεται επαρκώς και δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος έλλειψης αέρα μέσα σε αυτό. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως Σίδηρος και σε αρκετές περιπτώσεις Αλουμίνιο. Στους Θαλάμους Προσώπων, υπάρχει εσωτερική επένδυση προκειμένου να υπάρχει καλαισθησία και ζεστό περιβάλλον για αυτούς που επιβαίνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα επενδύσεων που μπορούν εφαρμοστούν στο εσωτερικό ανάλογα με το γούστο, και φυσικά, το κόστος. Στου Θαλάμους Νέου Τύπου είναι υποχρεωτική η Εγκατάσταση Αυτόματων Πόρτων (BAS). Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την Αυτόματη Πόρτα της επιλογής του. Δυνατότητα επιλογής δίνεται και στην Εγκατάσταση Μπουτονιέρας μέσα στο Θάλαμο, δηλαδή την Κονσόλα με τις επιλογές των ορόφων. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση πάσης φύσεως Θαλάμου, από Γυάλινου ή Πανοραμικού μέχρι και Θαλάμου Ασθενοφόρου Ανελκυστήρα ή και Θάλαμο Πυροσβεστών. Ενδεικτικά υπάρχουν κάποια μοντέλα στο παράρτημα του Δείγματα Αισθητικής Θαλάμων που μπορεί κάποιος να δει και να πάρει μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Κάθε μοντέλο μπορεί να συζητηθεί και να παραμετροποιηθεί αναλόγως με την βούληση του πελάτη.

 

   

 

 

 

 

 

 
Κατεβάστε την εικόνα σε μεγάλη ανάλυση